Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

chceme zlepšit postavení a uplatnění absolventů na trhu práce a proto hledáme

Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele

 • místo – Praha (Korunní 2 – hned u výstupu z metra Nám. Míru)
 • nástup možný ihned
 • doba určitá do 8/2019 s možnou další návazností
 • celý úvazek (můžeme rozdělit i mezi dvě osoby)
 • tabulkový plat, osobní příplatek podle domluveného rozsahu práce a benefity

zaměstnanecké benefity

 • pružná pracovní doba
 • příspěvek na stravování
 • mobilní telefon
 • vzdělávací kurzy
 • týden dovolené navíc
 • Sick days – 3dny/rok

Náplň práce:

Hlavním úkolem koordinátora je vyhledávat oborově příslušné zaměstnavatele/VŠ v regionu a vést s nimi dialog za účelem zmapování jejich zájmu o spolupráci a stanovení forem spolupráce dle možností školy.

Spolupráci školy a zaměstnavatele si asi nejvíce dokážeme představit u učňovských oborů, kde je to součástí povinné praxe. Jsme přesvědčeni o tom, že i škola gymnaziálního typu může na základě navázání spolupráce s VŠ a zaměstnavateli zlepšovat svou vzdělávací náplň a efektivně seznamovat studenty s trhem práce již v průběhu studia.

Koordinátor spolupráce zmapuje a analyzuje potřeby školy, osloví školy a zaměstnavatele v příslušných oborech, zprostředkuje nastavení vhodné spolupráce, připraví smlouvy o spolupráci a bude spolupracovat s preventivním týmem (kariérový poradce, psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, zástupce ředitele), s předmětovými skupinami a s kanceláří školy. Cílem je vytvořit funkční síť firem/zaměstnavatelů/VŠ kolem gymnázia a provázat vzájemné aktivity a očekávání.

Požadujeme:

Můžeme požadovat vysokoškolské vzdělání, přehled na trhu práce, manažerské schopnosti a jiné…. Ale možná se od vás více dozvíme formou koncepce rozvoje spolupráce školy a zaměstnavatele. Jaké cíle byste si stanovil/a, jakým směrem by se škola měla rozvíjet, jaké formy spolupráce, se kterými institucemi/firmami/zaměstnavateli/školami apod. byste rád/a navázal/a, ad.

Své životopisy (případně i koncepce a strategie rozvoje) zasílejte nejpozději do 18. května 2018

na adresu krausova@arcig.cz. S dalšími dotazy se obracejte na Andrea Hora 777 861 117

Zajímá vás toto téma více? Chcete vědět, co se v dané oblasti očekává? Inspirujte se zde:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu Přehled šablon str. 32

http://www.nuv.cz/t/sv

http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/Koncepcni_studie_projektu_Pospolu.pdf

http://www.nuv.cz/uploads/Kracime_Pospolu.pdf

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/OS/18673/JAK-ZLEPSIT-SPOLUPRACI-SKOL-A-FIREM.html/

https://univ.cz/chci-se-vzdelavat/priklady-dobre-praxe/spoluprace-skoly-a-zamestnavatele

Andrea Hora Krausová

Galerie: