Výsledky přijímačky nanečisto 2017

Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním. Až na společnou místnost probíhala zkouška ve stejných podmínkách jako chystaná přijímačka a byla také tak hodnocena. Maximum 50 bodů získali 2 účastníci, 48 osob mělo aspoň 40 bodů, aritmetický průměr zisků všech 169 účastníků je cca 32 bodů.

Zřetelně lepší výsledky oproti loňské zkoušce byly dány tím, že mnozí již odjinud příklady znali – tomu ovšem za daných okolností nelze zabránit, má-li být test skutečně originální z Cermatu.

Svá opravená řešení si účastníci odnesli z poslední hodiny kurzů 11.4. - po společném rozboru příkladů, další dotazy a připomínky lze řešit s prof.Lauschmannem (lauschmann@arcig.cz).

Zadání a správné řešení lze najít také na webových stránkách Cermatu.

Celkově tato akce proběhla zdárně navzdory organizační náročnosti, vyzněla velmi dobře a věříme, že pro účastníky byla tato zkušenost užitečná.

Letošní přípravné kurzy z matematiky tedy tímto skončily.

Všem uchazečům přejeme úspěšné zvládnutí skutečné přijímací zkoušky!

12.4. 2017 Za AG RNDr. Zdeněk Lauschmann

Galerie: