Velikonoce na AG

Postní doba postoupila a blíží se nám Velikonoce. A tak vás chceme pozvat na následující akce:

  • 5. 4. Křížová cesta na Petříně (sraz v 19:00 na Malostranském náměstí)
  • 6. 4. v 10:15 v aule divadelní představení Pověsíme jenom faráře a následná diskuze s Janem Horákem
  • 8. 4. Světový den mládeže tento rok poprvé na AG: http://sdmpraha.webnode.cz/
  • 14. - 16. 4. TriduOP aneb Triduum u dominikánů: http://praha.op.cz/?a=1&id=730
  • 18. 4. Pouť do Doksan
  • 22. 4. v 10:00 biřmování studentů AG u sv. Jiljí na Starém Městě

Fr. Hyacint

Galerie: