Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd

Vážení rodiče!

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná přijímací zkouška z matematiky v dubnu 2018. Po dobrých zkušenostech z minulých let dělíme náplň kurzů do dvou prakticky nezávislých semestrů.

V Podzimním semestru (do Vánoc 2017) budeme především opakovat a procvičovat látku 4. a 5.třídy, občas s mírným rozšířením. Využijeme k tomu Sbírku úloh z mat. pro 4. a 5. roč. ZŠ, vyd. SPN 2002, obch. č. 55401, ISBN 80-7235-169-9.

V Zimním semestru (leden-duben 2018) se pak zaměříme především na konkrétní úlohy z dřívějších přijímacích zkoušek připravovaných Cermatem.

Cílem práce v obou semestrech bude, aby skutečná přijímací zkouška z matematiky na jaře 2018 účastníky kurzů překvapila co nejméně.

Kurzy probíhajív budově AG (Praha 2, Korunní 2), a to v ÚTERÝ: buď 13,50 – 14,35, anebo 14,45 15,30, anebo 15,40 16,25. Sraz v přízemí vždy 5 minut před začátkem kurzu.

Zahájení: ÚT 26. 9. 2017.

Cena za 1 semestr je 600 Kč/os, za oba semestry 1000 Kč/os.

Platba hotově na 1. hodině, jiné způsoby lze dohodnout na tel. 226 211 211.

Dodatečné přihlášky již jen emailem: kurzy.m@arcig.cz.

Dotazy, připomínky: prof. Lauschmann – osobně v době konání kurzů, e-mail: kurzy.m@arcig.cz, též tel. 224 251 877 (AG), 776 153 793 (vedoucí kurzů).

Věříme, že pozorným účastníkům kurzy i tentokrát významně pomohou!

Za AG RNDr. Zdeněk Lauschmann, vedoucí kurzů

28. 6. 2017

Galerie: