Portrét a identita

Téma: 

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak Vás vidí ostatní? Vidí nás tak, jak se vidíme my sami, nebo nás vidí úplně odlišně? Těmito otázkami se zabývali studenti 1.B, 3.A, 5.B a 6.B. Neměli to ale vůbec jednoduché. Nestačilo se jenom nad těmito otázkami zamyslet, ale studenti dostali za úkol především toto téma výtvarně ztvárnit. Jako prostředek k tomu jim sloužila výtvarná technika koláže.

Samotné koláži, ale předcházel přípravný proces, kdy studenti měli za úkol si odpověď na tyto dvě otázky sepsat. Mezitím, co nad sebou přemýšleli, jsem každého vyfotografovala. Jejich vytištěná fotografie, čtvrtka A3 a sepsaná odpověď na otázky byly vstupním materiálem celého projektu. Všichni pak měli ještě k dispozici nejrůznější výtvarné materiály, barvy, papíry, časopisy a vše co ke správné koláži je potřeba.

Zbytek už byl na samotných studentech. A tak se kreslilo, lepilo, stříhalo, vyšívalo a dokonce se i pálilo. Každý měl jiný způsob, jak výtvarně ztvárnit svojí identitu. Jak z mnou pořízené fotografie znázorňující, jak je vidí ostatní lidé (např. Spolucestující v tramvaji), dojít k výsledku znázorňující to, jak se vidí oni sami. A právě i samotný proces o mnohých hodně pověděl. Výsledek můžete vidět v galerii.

Tento úkol, který jsem se studenty zpracovávala, je součástí mé diplomové práce na téma Portrét a identita; začlenění fotografie do hodin výtvarné výchovy.

A tak toto shrnutí bych ráda využila k poděkování vedení gymnázia, paní profesorce Angelové a především paní profesorce Peterkové, za umožnění praxe. Komu bych ale hlavně chtěla poděkovat, jsou samotní studenti, kteří měli odvahu se do takto těžkého úkolu s tématem identity pustit.

Děkuji.

BcA. Zuzana Tomková

studentka 2. ročníku NMgr. studia jednoobor Výtvarná výchova, pedagožka na 2. stupni ZŠ a vystudovaná fotografka

instagram.com/zuzskat

Galerie: