Hra na abstrakci v podání I.A a I.B

Téma: 

Ukázka prací studentů prim, které se nejdříve seznámily s dílem Zdeňka Sýkory a v jeho duchu se pak pokusily vytvořit abstraktní kompozice pomocí barevných bavlnek, provázků a nitek. A stejně jako malíř Sýkora i ony pak hledáčkem našly nejzajímavější část společného díla a tu pak zvětšily a nakreslily.

Martina Peterková

„Zdeněk Sýkora byl český malíř, který patřil ke světovým průkopníkům využití počítače při tvorbě výtvarného díla. Zkoumal vlastnosti výtvarných prostředků, jako jsou barva, linie a tvar. Do jeho obrazů se promítá svět v neustálém pohybu i snaha pochopit jejich zákonitosti.“

Nela Lišáková, Ester Jobová a Marie Šindelářová, 1.B

Galerie: