Bible a umění – hledám a nalézám

Naše škola se zúčastnila výzvy, která je součástí výstavy Česká Bible v průběhu staletí, v návaznosti na Svatý rok milosrdenství v r. 2016. Studenti zpracovali biblická podobenství a příběhy z Bible a vytvořili krásná výtvarná díla, která si můžete prohlédnout od 21. 12. do 31. 12. 2017 ve výstavním prostoru Univerzity Karlovy v Křížové chodbě Karolina. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, spojené s udílením cen, hudebním programem a otevřenou debatou se zúčastněnými umělci proběhne 27. 12. 2017 od 15.30 v prostorách Křížové chodby. Všichni studenti a rodiče jsou srdečně zváni.

Karolinum I Ovocný trh 3 I Praha 1

Výstava otevřena: 22. 12. 2017 - 31. 12. 2017, denně 10.00 - 18.00.

Vernisáž ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 18 hodin

Pořadatel: Společnost přátel České Bible, z.s.

Výstava ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ - PŘÍBĚH A UMĚNÍ seznamuje návštěvníky interaktivní formou s dějinami Bible, vývojem a proměnami českých biblických překladů od 9. století po současnost. Mezi unikátními exponáty dominuje Strahovský evangeliář z 13. století, Bible Velislavova (14.stol.) či Vyšehradský kodex z roku 1085. Knižní expozice je doplněna moderní uměleckou instalací z dílny Václava Cíglera, Jaroslava Šerých, Otmara Olivy ad., pomyslným průvodcem letošní výstavy je pak „Kristus v Getsemanech,“ originální gotický reliéf, objevený roku 2016 v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Kniha knih Bible oslovuje svým nadčasovým poselstvím celosvětově miliony lidí na cestě hledání a směru ars vivendi - umění života. Součástí expozice je rovněž soutěžní výzva pro mládež "Hledám a nalézám" k výtvarnému zpracování biblických příběhů.

vydala Martina Peterková

Galerie: