Završení májových modliteb

Posilněni svátostí biřmování, již mnozí ze studentů v tomto měsíci přijali, se můžeme pustit do velkých akcí, které nás ještě čekají. Oktaváni vesměs úspěšně završili svá osmiletá studia na AG, což oslavíme mší svatou v pátek 27. května v kostele svatého Ignáce od 11:00 za doprovodu Sborchestru ... celkem logicky se tedy nekoná obvyklá ranní mše svatá ani na ni navazující laudy (=ranní chvály). Letošní duchovní aktivity zase vyvrcholí pondělí poutí ke svaté Zdislavě, jedné z patronek naší školy, 30. května. Poslední organizační sraz s účastníky se koná zítra, od 10:00 v aule školy.

Galerie: