Školní projekt 2015/2016

V týdnu od pondělí 18. do pátku 22. ledna 2016 se bude vyučovat podle řádného rozvrhu. S výjimkou seminářů a konverzací bude však každá vyučovací hodina částečně věnována tématu letošního projektu. Konverzace a semináře se budou také učit podle řádného rozvrhu, jen jejich obsah se k projektu vztahovat nebude (výjimky jsou samozřejmě možné).

V týdnu od pondělí 25. ledna do čtvrtka 28. ledna 2016 (v pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny) budeme pracovat tak, že žáci budou rozděleni do přibližně 30 skupin vytvořených z různě starých žáků. Každá skupina bude mít asi 16 členů, z jedné třídy budou ve skupině dva nebo tři žáci. Složení skupin bude zveřejněno ve škole nejpozději na začátku příštího týdne.
Každá skupina bude 3 dny řešit svůj vlastní projekt a ve čtvrtek bude výsledky práce prezentovat ostatním. Pokud učitel, který bude se skupinou pracovat, nestanoví jinak, počítáme v prvních třech dnech s prací od 9 do 14 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14 hodin (včetně rozdávání výpisů pololetních vysvědčení).

Jestliže někteří učitelé budou chtít se svými skupinami například odjet od pondělka do středy mimo Prahu, budou rodiče upozorněni s dostatečným předstihem.

O výsledcích projektu budeme všechny rádi informovat.

Richard Mašek

Galerie: