Mistr Theodorik

Téma: 

Ve třetím čtvrtletí tohoto školního roku se všechny sekundy pod dohledem profesorky Peterkové pustily do krásné, ale namáhavé práce. Každý z nás si vybral jednoho světce z kaple sv. Kříže. Tuto kapli založil na Karlštejně Karel IV. A celou ji svými obrazy světců vyzdobil Mistr Theodorik. Kaple byla dokončena a vysvěcena roku 1365.

Malovali jsme temperami na rámy z kartonu, které jsme si sami doma vyrobili. Na obrazech jsme si mohli všimnout zajímavých věcí, jako například, že mají všechny zlatohnědé pozadí a pokud jsou na obrazu i další lidé, světci jsou o hodně větší než oni. Postavy jsou namalovány přes rámy obrazů, aby vypadaly honosněji a aby vypadaly při vstupu do kaple, že se pohybují.

Za sekundy Hana Kodíčková 2. A

Galerie: