Duchovní měsíc máj

Měsíc máj je nejen (Boží) lásky čas, ale také mariánských pobožností, biřmování a dalších duchovních aktivit.

Biřmování přijmou někteří naši studenti na slavnost Seslání Ducha Svatého 15. května v pražské katedrále. Další budou v tomto měsíci biřmováni ve svých farnostech. Provázejme je, prosím, svou modltibou. Myslet můžeme také na naše maturanty (viz fotka), kteří se s námi rozloučili po posledním zvonění a nyní je čeká završení osmiletého studia maturitními zkouškami. Mše svatá k zahájení maturit je plánována na pondělí 16. května, předávání maturitních vysvědčení na pátek 27. května.

Konečně měsíc květen uzavře pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Seznam účastníků je vyvěšen na nástěnce duchovních aktivit ve druhém patře, zkontrolujte si, prosím, zda tam Vaše jméno nechybí (či nepřebývá). Zbývá ještě cirka deset volných míst, takže se ještě můžete přihlásit - osobně přímo u mě.

Požehnaný měsíc máj přejí Vaši kaplani!

 

Galerie: