Vyzvědači 2015 - sobota 12.12., neděle 13.12.

Milí studenti, vážení rodiče!

Hru Vyzvědači v uličkách Starého Města Pražského vymyslel Jaroslav Foglar před mnoha desetiletími pro svůj oddíl. A vymyslel to tak dobře, že až dosud každoročně koncem podzimu skauti a jiné skupiny tuto hru v různých obměnách na Starém Městě hrají. U nás na AG oslavíme příští rok 20 let trvání tradice Vyzvědačů!

Jeden hrací den bude patřit letošním dvěma primám, které na třetím území doplní obvyklí hosté ze Sokola Zlíchov. Pravidla se dozvědí v pátek a hned budou moci všechno si předem okouknout i přímo na Starém Městě (viz níže), samotná hra pak proběhne v neděli 13. 12.

Předtím v sobotu 12. 12. se utkají ostatní hráči z AG, kteří letos vytvoří všechny tři vyzvědačské družiny. Oba dny jsou otevřené i přátelům hráčů.

 

1) PŘIHLÁŠENÍ: zájemce odevzdá přihlášku+příspěvek a dostane plánek;

ČT 3/12 + PÁ 4/12 (s výhodami) a pak PO 7/12 + ÚT 8/12 vždy v 10. 00 v kab. 410;

do PÁ 4/12 : 10 Kč + volba území, od PO 7/12 : 20 Kč a území může být přiděleno

 

2) REGISTRACE: každý přihlášený potvrdí účast a dostane svůj vyzvědačský průkaz;

registrace na SO 12/12 (tj. kromě prim) : ST 9/12 – 10. 00 ve 2. patře

registrace na NE 13/12 (pro primy) : ČT 10/12 – 9. 00 v přízemí u učebny 010

 

3) PRAVIDLA: PÁ 11/12 od 14. 15 v uč. 311 – pro primy i jiné prvohráče a také pro jakékoli další zájemce: podrobnější popis pravidel (v teple AG) a návazně prohlídka území Vyzvědačů (odchod 15. 00 z AG, konec 16. 00 Betlémské nám.)

 

Sraz všech hráčů – SO i NE: do 13. 30 Betlémské náměstí, ve 13. 40 odpočítávání družin

Dále: foto, poslední pokyny, příprava v hlavních stanech, vlastní hra (3 hodiny)

Konec: kolem 18. 15 Betlémské nám.

S sebou: VYBARVENÝ PLÁNEK, HODINKY, BATERKA, TEPLÉ BOTY A ODĚV (nepodceňte!), bloček+OBYČ. tužka, nepovinně převleky a maskování

 

Účastnický příspěvek (s přihláškou): 10 Kč resp. 20 Kč/os, mecenáši mohou dát víc

PŘIHLÁŠKY + účast. příspěvek do ÚT 8. 12. 10,15;

přihlášky hostů telefonicky nebo mailem, účastnický příspěvek na srazu před hrou

 

Dotazy, připomínky: 776 153 793, 251 811 478 večer, 211. cz@centrum. cz

 

Na staré známé tváře i na nové ukázněné účastníky se těší

29. 11. 2015 RNDr. Zdeněk Lauschmann

Galerie: