Výsledky soutěže o NEJ třídu ArciG

Druhý ročník soutěže, tentokrát s podtitulem "NEJinspirativnější", má své vítěze!  Porota složená ze zástupců Rady rodičů, profesorů a Žákovské rady ohodnotila všechny třídy podle předem známých kritérií a přidělila jim body. 

S potěšením oznamujeme, že 1. místo s vysokým bodovým ziskem obsadila 1.A za nižší gymnázium a 5.B za vyšší gymnázium. Rada rodičů se rozhodla ocenit také třídu 1.B, která se se svým inspirativním drakem umístila na 2. místě

Výhercům blahopřejeme a porotě děkujeme za pečlivé posouzení tříd. Všem, kteří se soutěže zúčastnili nebo pomáhali, děkujeme, že se snaží své prostředí neustále vylepšovat.

Co se hodnotilo?

Celkový dojem - v tomto kritériu se hodnotil celkový dojem, který třída v porotě vyvolala
Čistota - hodnotila se čistota a pořádek ve třídě, tedy vaše schopnost udržovat třídu v pořádku
Výzdoba třídy - hodnotila se úroveň realizované výzdoby třídy
Kreativita - hodnotila se nápaditost výzdoby ve třídě
Vztah k životnímu prostředí - v tomto kritériu se hodnotilo, jak jste spjati s životním prostředím, zda například třídíte odpad, pečujete o květiny ve třídě, zajímáte se o toto téma na nástěnce atp.

Chcete se inspirovat?
Podívejte se na přiložené fotografie ...

 

Galerie: 
Kvinta B
Prima A
Prima B
Prima A
Drak v primě B