Projekt 2015 - pozvánky jednotlivých tříd

V příloze najdete přesný časový rozvrh prezentací v jednotlivých místnostech.

 

Anotace

1.A učebna 311

Chcete vědět, na co se dá narazit, když hledáte, kam patříte? Přijďte, podělíme se s vámi o své zážitky. Možná uvidíte i scénky :)
Čím jsme se zabývali:
Historie Prahy a její křesťanské kořeny - seznámili jsme se s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě i s rotundou sv. Martina - prohlédli jsme si je a zjistili třeba také, které písně hraje místní zvonohra a proč;
Kulturní a národní kořeny - hledali jsme zajímavosti spjaté s místem (Vyšehradem) - sochy, pověsti, vykopávky, kasemata a náhrobky osobností pochovaných na vyšehradském hřbitově se Slavínem - a povídali jsme si pak o nich;
Kdo je nám nejbližší, odkud vycházíme - zajímali jsme se o své předky a hledali ty, kterých si v rodině vážíme, máme je rádi a mohli by nás v našem životě inspirovat (charakteristika).

 

1.B knihovna

Dotyk bezdomovectví

Presentace projektu Dotyk bezdomovectví seznámí návštěvníka s pohledem primána na problematiku bezdomovectví a bezdomovců v Čechách. Během projektu primáni třídy 1.B odpresentují krátký vhled do jejich chápání dané problematiky a rovněž přiblíží posluchači jejich zážitky z několika setkání s bezdomovci. Výstupem projektu bude krátká presentace a internetové stránky. 

 

1.C aula

Znáte sv. Zdislavu? Chcete všem ukázat váš ohromný intelekt? Nebo si rozšířit obzory?

V tom případě máme něco pro vás!

1.C pro vás připravila v učebně 008 prezentaci projektu sv. Zdislava. Přijďte si prohlédnout život sv. Zdislavy, který je kreativně vypodobněn jako strom! Nebo uplatnit své vědomosti v našich originálních kvízech!

Vstup je zcela zdarma!

 

2.A učebna 311

Strom se pozná po ovoci
Jací jsou lidé, kterých si vážíme a kteří nás inspirují?
Jaké ovoce ve svém životě nesou?
Jaké jsou jejich kořeny? Na čem staví, z čeho vycházejí?
Připravili jsme rozhovory se zajímavými osobnostmi a zamýšleli se nad tím, na čem založili svůj život a jaké nesou ovoce pro druhé.

 

2.B knihovna

Lépe poznat sebe skrze pomoc druhým

Co potřebuje učitel vědět o dětech, které má učit? Co si musí naplánovat před hodinou? Co potřebují děti k tomu, aby se mohly něco naučit? Žijí studenti AG ve zlaté kleci?

24 studentů sekundy

3 pražské základky

projekt doučování organizovaný Člověkem v tísni

a taky jeden výlet do Jablonného v Podještědí

 

3.A knihovna

Zakořeněnost? Vykořeněnost?

 • Kde je možné či bylo možné se s nimi setkat?
 • Mají co říci (ještě) i nám?
 • Jaké to je, když Vás vyhánějí vlastní sousedé?
 • Je to vlastenecký skutek nebo pouhá pomsta?
 • Jak se žilo v Reichenbergu?

Značka: Dnes se neučí!!!! Vstup zdarma!!! I přesto zajímavé!! Budeme tam my!

 

3.B aula

- obcházeli jsme různá místa, kde žijí zvířata v zajetí (zoo, hendikepovaná zvířata, útulky, apod.)

3.B navštívila několik míst, kde žijí „zvířata v zajetí“ (zoo, hendikepovaná zvířata, útulky, apod.) Některá z nich jsou hendikepovaná a ve volné přírodě by nepřežila.

 

4.A učebna 311

Chcete vidět něco poučného? A zároveň se pobavit?

Tak to určitě nechoďte na naši prezentaci!

Dozvíte se „pouze“ o hrdinech naší doby!

 

4.B knihovna

Název našeho projektu je Reflexe života, zážitků, postojů.

V rámci našeho projektu jsme hledali odpověď hned na několik důležitých otázek:

 • Jsou „běžné“ věci v našem životě skutečně samozřejmostí pro všechny lidi?
 • Co se změnilo v životě a v hodnotách lidí za posledních pár desítek let?
 • Co je v životě pro mě (pro nás) důležité?
 • Proč je podstatné pomáhat jiným? Má to vůbec ještě význam?

Přijďte se podívat co jsme všechno v rámci projektu zažili, které místa jsme navštívili a co jsme tam zjistili. Studenti si pro vás připravili prezentaci, ale i plakáty vyjadřující jejich názory, postoje a odpovědi k položeným otázkám.

 

5.A knihovna

Prahou méně známou s panem Honzou

Chcete vědět, jak se žije pražským bezdomovcům? A co se skrývá za záhadným slovem PRAGULIC? A co s tím vším má společného sv. Zdislava?

Kvinta A Vám to poví...

 

5.B Skupina A učebna 311

Muž, který sázel stromy

Co potřebujeme k naplnění svého života? Vodu, stromy, lidi, dobrou vůli, životní poslání?

Skrze četbu a poslech knihy „Muž, který sázel stromy,“ přes filmové adaptace románů Marcela Pagnola a filmové adaptace knihy „S elegancí ježka“ jsme objevovali, jaké měly jednotlivé postavy vztah k životu a co bylo jejich „životní hnací silou.“ Seminář byl veden ve francouzštině. Prezentace bude v češtině s konsekutivním tlumočením z francouzštiny.

Magdaléna Kolářová

 

5.B Skupina B učebna 311

"Energie a hmota, Konečnost a nekonečnost, Člověk a vesmír, Poznání a víra, Oheň a led, Stvoření a existence, Řád a chaos, Člověk bez Boha a Bůh bez člověka.... v existenciálním pohledu žáků 5. B"

 

6.A učebna 311

Hluboký pohled

V projektu jsme si vyzkoušeli různé způsoby hlubokého pohledu na svět - od relaxace až po psaní poezie. Výsledky stojí za to.

 

6.B knihovna

Hospicové hnutí
Jak byste chtěli umřít? Podporujete euthanázii? Co je to hospic a jak se tam žije? Těmito otázkami se zabývala sexta B. Hospic jsme osobně navštívili a pracovali s jeho klienty. Přijďte si poslechnout, jaké to je.

 

7.A knihovna

Sborník o vině a odpuštění

Už jste někdy někomu měli odpustit? Měli jste s tím problém, a přesto jste nakonec odpustili? Pravděpodobně ano.

Ale stáli jste někdy před výzvou odpustit lidem, kteří vás týrali, hanobili, zabíjeli vaše kamarády a rodiče, dcery i syny? Pravděpodobně ne. Náš sborník o vině a odpuštění má za cíl přiblížit vám osudy lidí, kteří před touto výzvou stanuli. Setkáte se s osmnácti jmény, s osmnácti oběťmi holokaustu, s osmnácti příběhy. S osmnácti osudy nevinných občanů Československa, kteří kvůli rozhodnutí jiných strávili většinou několik let v koncentračních táborech, často blízko nebo na hraně smrti.

 

7.B Skupina A aula

Projekt přiřazuje osmi uměním, o jejichž rozvíjení hovoří Školní vzdělávací projekt AG, osm známých a svými osobními kvalitami mimořádných postav z české historie buďto ne zcela dávné, nebo i velmi nedávné s tím, že každá z postav má výjimečnou vazbu k jednomu určitému umění.

V naší prezentaci nejenom uslyšíte pár stručných slov o každé z těchto osobností, ale vyslechnete si i krátké, mírně eroticky laděné verše Jaroslava Seiferta a potěší vás tóny Louisiny polky Bedřicha Smetany.

 

7.B Skupina B aula

Nápisy na dveřích
Každá místnost ve škole by měla mít své jméno, které tak "nenápadně poukazuje na hluboký, svatý smysl zdánlivě všedních věcí" (ŠVP AG). Aneb AG jako strom osmi svatých.

 

8.A učebna 311

Dokumentární film o Bohuslavu Reynkovi a práce technikou Jiřího Koláře.

Navštívili jsme statek Bohuslava Reynka a setkali se s jeho syny. Na základě jejich vzpomínek vznikl náš dokument.

Po shlédnutí výstavy Jiřího Koláře jsme vyzkoušeli techniku jeho prací a vytvořili svá vlastní.

 

8.B aula

Strom života

 • Obraz "stromu života" v literatuře a výtvarném umění
 • Uvedení   vlastních  prezentací inspirovaných uměleckými díly moderní doby

 

Galerie: