Příprava na biřmování

Ještě je stále možnost se připojit k těm, kteří touží tento rok přijmout svátost biřmování a tím posílit přítomnost Ducha Svatého ve svém životě.

Příprava bude probíhat vždy ve středu 1x za 14 dní od 19.00 hodin v klášteře u dominikánů (Husova 8).

První setkání je ve středu 21.1. v 19.00 v klášteře dominikánů. Sraz u vchodu do kláštera na Husové 8. Vedle vchodu do kostela sv. Jiljí.

Tož, vy kteří ještě váháte, tak neváhejte a napište, či přijďte.

Váš kaplan

Galerie: