Latinská olympiáda

Téma: 

Milí studenti,

i letos se budete moci poměřit v tom, kdo lépe ovládá latinský jazyk a reálie – je tu opět školní kolo latinské olympiády! Vypsány jsou dvě kategorie: kategorie A pro kvarty a kvinty a kategorie B pro sexty a septimy.

Kdy: ve středu 28. ledna 1. a 2. hodinu.
Kde: učebna bude upřesněna podle počtu přihlášených.

Jak a kdy se přihlásit: kdykoliv osobně u Ondřeje Trepeše či Pavla Koronthályho (kabinet 524) nebo mailem (trepes@arcig.cz, koronthaly@arcig.cz), nejpozději však do pondělí 26.1.

Co z toho budu mít kromě dobrého pocitu?:-) Zkuste přesvědčit svého latináře, třeba vaši účast zohlední při klasifikaci...:-) A navíc vítěz postupuje do dalších kol!

Vaši latináři, Pavel Koronthály

Galerie: