Expedice BAŽANTOV 6. – 7. června

Na víkendové akci 6.–7. 6. 2015 se sešla skupina tvořená studenty AG a hosty, celkem 16 osob. Vyrazili jsme z obce Lesná na Tachovsku, která leží pouhých šest kilometrů od německých hranic, a proto se tu nalézá mnoho opuštěných míst. Zanedlouho jsme dorazili na první z nich, byla jím obec Bažantov, poblíže které stojí třistaletá Bažantovská lípa. Od ní jsme s malými batůžky vyrazili na okružní výlet, první zastávkou byl bývalý poutní kostel sv. Anny, značně zchátralý a rozpadlý. Od něj jsme se vydali k blízkému židovskému hřbitovu, patřícímu k zaniklé obci Pořejov, jejíž zbytky jsme záhy navštívili. Po příjemném osvěžení v Pořejovském rybníce jsme se terénem vrátili zpět na návrší u Bažantova, kde jsme se utábořili. Pak se vařilo a byl táborák s písničkami, hříčkou a čtením. Většina potom šla ještě na drsné Bludičky a krátké zastavení pod hvězdnou oblohou.

V noci sice hodně foukalo, trochu bouřilo a k ránu i pršelo, ale všichni přežili.

Druhého dne jsme po krátkém průzkumu Bažantova vyšli přes bývalý Kulm s mariánskou kaplí k soustavě rybníků poblíž zaniklé Schönwaldské huti, kde se hojně vyskytuje bobr evropský a všemožní obojživelníci. Následně jsme se rozdělili na dvě skupiny: první šla nejkratší cestou zpět do Lesné a druhá ještě navštívila naučnou stezku Podkovák u nedalekého rašeliniště (mj. nález masožravé rosnatky okrouhlolisté).

Myslím, že se výlet povedl a odnesli jsme si z něj kromě šrámů a hmyzích bodnutí i hluboké zážitky.

Tomáš Antonín Kovanda

Galerie: