Výprava do lomu Alkazar - 15.3.2014

Sešli jsme se na Smíchově a po cestě vlakem se další přidali, takže ve Vráži u Berouna nás vystoupilo celkem 31 - včetně různých hostů.

Nejdřív hodně pršelo, ale v půlce výletu pršet přestalo, a odpoledne nám dokonce vysvitlo i sluníčko. Ve Vráži jsme začali hrát dvě hry - Kdo první uvidí a Chytačky. Z Vráže jsme šli k dubu na Herinkách a cestou jsme si zahráli Stonožky kanibalky. U dubu byla vyhlášena horská prémie na blízký vrchol kopce Herinky, byly 3 kategorie: chrti, drobečci a ostatní. Pak jsme pokračovali na pěknou vyhlídku nad Hostimí a dále k jihu až na Pšanův kout - skalní útes nad Berounkou. U studánky jsme nabrali dřevo na oheň a došli jsme už jen kousek do lomu Alkazar.

Ještě před opékáním buřtů jsme se šli podívat do štol. Bez baterek by tam byla tma jak v pytli a navíc nás vystrašil Hans Hagen v dlouhém černém kabátě - naštěstí jen převlečený. Potom jsme opékali nad ohněm a pan profesor nám vyprávěl příběhy o Hagenovi - zdejší legendě.

Po obědě se někteří odpojili a my z AG jsme si v lomu ještě zahráli Berlínskou schovávačku a gruzínskou hru Salaoba. Zbylé 2 km na vlak jsme sice museli dobíhat, ale vlak jsme v pohodě stihli. Ve vlaku jsme hráli ještě Přísloví a někdo potom vystoupil na Smíchově, ostatní na Hlaváku.
Všem se to moc líbilo.

Ondra Šebek, 3.A