Týden přednášek v rámci projektu Čtenářské gramotnosti

Téma: 

V tomto týdnu bude AG hostit mnoho zajímavých osobností z různých oborů. Čeká nás maraton workshopů zaměřených na čtenářskou gramotnost.

Ze zajímavých hostů jmenujme např. Mgr. Michaelu Fridrichovou PhD. z Geologického ústavu AVČR nebo Mgr. Bořivoje Marka, Jonathana Vernera z FF UK a mnoho dalších. Studenti se dozvědí, jak se orientovat ve složení výrobků, zda se bát éček, budou řešit zajímavé fyzikální úlohy, seznamovat se s využitím živé latiny, zabývat se otázkou, zda nám počítače někdy budou rozumět, hledat logiku a meze matematického poznání či řešit otázku čtení písňové textů od blues k hip hopu.

Andrea Hora Krausová