Certamen latinum - latinská olympiáda 29. ledna

Téma: 

Milí studenti,
i letos se budete moci poměřit v tom, kdo lépe ovládá latinský jazyk a reálie - je tu opět školní kolo latinské olympiády! Vypsány jsou dvě kategorie: kategorie A pro kvarty a kvinty a kategorie B pro sexty a septimy.

Kdy: ve středu 29. ledna 1. a 2. hodinu.
Kde: učebna 311.

Jak a kdy se přihlásit: kdykoliv u Pavla Koronthályho (kabinet 524) nebo mailem (koronthaly@arcig.cz), nejpozději však do pondělí 27.1.

Co z toho budu mít kromě dobrého pocitu?:-) Zkuste přesvědčit svého latináře, třeba vaši účast zohlední při klasifikaci...:-) A navíc vítěz postupuje do dalších kol!