Úspěchy studentů v německých soutěžích

Téma: 

V řadě německých soutěží se našim studentům letos mimořádně daří.

Kromě několika postupů v německé olympiádě sklidili i další úspěchy.

Filip Pelant, student 7.B, se v městském kole soutěže Jugend debattiert umístil na 1.-3. místě a postoupil tak do celostátní kvalifikace. Přitom debatovat na společensko-politická témata a ještě německy, to zaslouží uznání.

Magdalena Vopařilová a Kristýna Čechová z 6.B s skvěle umístily v celostátní konverzační soutěži a budou odměněny stipendijními pobyty v SRN. Magdalena získala nejhodnotnější čtyřtýdenní studijní pobyt, Kristýna třítýdenní pobyt v Marburgu.

Máme z nich radost a blahopřejeme jim.