Ukázky z dobročinného koncertu a výstavy Na podporu opuštěných zvířat

Téma: 

V pondělí 16. 4. 2012 proběhl v aule Arcibiskupského gymnázia dobročinný koncert a výstava pro opuštěná zvířata pořádané studenty Arcibiskupského gymnázia a Občanského sdružení Podbrdsko.

Protože se většina kolegů i rodičů nemohla této akce zúčastit a vše zažít /atmosféra byla úžasná a vřelá/, ráda bych všem práce studentů, kteří pro tento účel vytvořili opravdu krásná díla, alespoň touto formou představila. Jejich velká část se na místě rozdala. Finanční příspěvky na útulek byly dobrovolné. Všem tvůrcům bych chtěla ještě jednou poděkovat. Snaha a dobrý úmysl všech zúčastněných byl v nejlepším naplněn.
Všem z celého srdce děkuji a přeji vše dobré do dalšího života.
Ivana Kafková ak.mal.