Plán duchovních aktivit 2012/2013

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2012 - 2013


1) Den péče o duši
- polodenní duchovní obnova pro vyšší gymnázium
- vždy v pondělí, kdy celý den bude pro danou třídu bez výuky
5.11.-V.A, 12.11.-V.B, 19.11.-VI.A, 26.11.-VI.B, 3.12.-VII.A, 10.12.-VII.B
vede P. František Míček
místo konání: fara u sv. Ludmily

2) Exercicie pro oktávy
- čtyři dny ztišení a relaxace pro oktávy - pro každou zvlášť
datum se upřesní (P.Míček a P.Pšenička)

3) Školní bohoslužby
a) každý pátek mše svatá v 7.30 hod. v kapli sv. Františka a svaté Kláry
- první pátek v měsíci je mše v kostele sv. Ludmily
b) každé pondělí mše svatá ve 14.45 hod. v kapli sv. Františka a sv. Kláry
c) každou středu a čtvrtek o velké přestávce adorace (kaple sv. Františka a sv. Kláry)
d) bohoslužby o významných dnech:
- 3.9. - mše sv. na zahájení školního roku (sv. Ludmila), 9.00 hod.
- 1.11.- Slavnost Všech svatých (školní kaple), 12.00 hod.
- 3.12. - první roráty - mše sv. (školní kaple), 8.15 hod.
- 25.1. - Obrácení sv. Pavla - mše sv. (školní kaple), 12,00 hod.
- 26.3.- úterý Pašijového týdne, křížová cesta,(sv. Ludmila), 12.00 hod.
- mše svatá k zahájení maturitních zkoušek
- mše svatá na závěr maturitních zkoušek (sv. Ludmila)
- děkovná mše sv. na zakončení školního roku (sv. Ludmila)

4) Teologické semináře pro učitele
- adventní - 20.+21.12.2012
- postní - 27.3.2013

5) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu
-s účastí školního kaplana
- I.A - 5.-7.9.2012
- I.B - 12.-14.9.2012

6) Speciální duchovní program pro studenty nižšího gymnázia (se školním kaplanem)
2-3 denní pobyt v Tuchoměřicích a v Roudnici nad Labem po jednotlivých třídách od sekundy do kvarty
pokračování v rámci třídnických hodin se školním kaplanem

- 1.-2.10. - III.B - Tuchoměřice
- 11.-12.10. - IV.B - Roudnice n.L.
- 16.-17.10. - III.A - Tuchoměřice
- 17.-18.4. - II.A - Tuchoměřice
- 13.-14.5. - IV.A - Roudnice n.L.
- 24.-25.6. - II.B - Tuchoměřice

P. František Míček, školní kaplan