Octava B SCATING (testování AJ v současné oktávě B)

Téma: 

Coby angličtinářky obou skupin v současné 8.B (Janatová, Moravcová) jsme se v minulém pololetí rozhodly nechat otestovat studenty testem SCATE společnosti SCIO. Měly jsme k tomu několik důvodů, zde jsou ty hlavní. Chtěly jsme navodit stav klidu/neklidu mysli před výběrem typu státní maturity z AJ, pomoci studentům s výběrem vhodných AJ seminářů pro příští rok a potvrdit si vlastní odhad úrovně studentů, případně vlastní známkování.

Test by měl určit jazykovou úroveň A1 (min.) až C2 (max.) podle Společného evropského referenčního rámce (dále SERR). Vyšší úrovni státní maturity a školní - profilové maturitě odpovídá úroveň B2. (Autorka raportu bere na vědomí, že v tuto chvíli je to se státní maturitou zase úplně jinak, ovšem kdo to mohl tehdy tušit...)

Testováno bylo 19 studentů ze 30 (1 student nepřítomen - ISP, dvě studentky k vlastní škodě nedorazily, domníváme se, že by jim přišlo vhod..., čtyři jedinci v zahraničí). Čtyřem dalším jsme testování nedoporučily, protože nám v jejich případě připadalo zbytečné. Tito již měli za sebou zkoušku FCE nebo se na ni nadějně chystali a nechtěly jsme, aby rodiče zbytečně platili další test. Ve SCATE testu by tito čtyři pravděpodobně skončili s hodnocením C1+.

Výsledky: 1xA2, 3xB1, 9xB2, 4xC1+ , sčítaly se výsledky ze dvou částí - porozumění textu (čtení) a poslech. Not bad, přesto...

Musíme říct, že proběhlé testování nás z mnoha důvodů neuchvátilo. Test bylo nutno dělat on-line, aplikace byla přístupná pouze 2 týdny v poměrně náročném květnovém termínu. Bez pomoci kolegů z IT bychom pravděpodobně celou akci vůbec nezvládly, mdlo nám bylo již z komplikovaného přidělování hesel, školní počítače v učebně na dělené hodiny (nedostatek místa) kolabovaly pod náporem odesílaných vědomostí testovaných ve stejnou chvíli (jak jinak...) Přestože testy proběhly on-line, trvalo vyhodnocení neskutečně dlouho (stížnost odeslána). Celkové výsledky přišly koncem června, konkrétní analýzy jednotlivých testů doputovaly začátkem července, studenty jsme s nimi seznámily v září.

K rozhodování o volbě semináře (konverzace, opakování gramatiky, FCE, reálie anglicky mluvících zemí, akademické psaní, literární seminář) tedy testování bohužel nepřispělo. S uspokojením jsme ovšem konstatovaly, že výsledky testů zrcadlí rozprostření známek ve skupinách.

Oficiální výsledky a zařazení do SRRE kategorií nám bohužel připadají problematické. Na rozdíl od zkoušek typu FCE se netestoval mluvený projev a volné psaní, přesto byla studentům přiřazena SRRE úroveň. Bylo by snadné jásat nad výsledky - ovšem mohlo by to vést k zcela nežádoucímu spánku na vavřínech na straně studentů i učitelů. Máme dojem, že testy takto nadhodnocují zhruba o jednu úroveň. Vybízíme tedy k opatrnosti v nadšení, k opakování a k setrvalému studiu. Ti, kdo o maturitě uvažují, si mohou být vcelku jisti, že laťku nepodkročí, ovšem chce to nepolevovat v úsilí. Ostatně, jazyk se neučíme kvůli škole a zkouškám, že.

Martina Moravcová