Nabídka intenzivního kurzu chorálního zpěvu!

Téma: 

Milí studenti, před několika dny několik vašich spolužáků
pěkně reprezentovalo školu v rámci Noci kostelů v Roudnici nad
Labem.

Z této spolupráce vyplynula mimo jiné nabídka, kterou najdete zde:
http://www.introitus.cz/index.php?s=aktuality

otec František Míček