Medník + cedník 17. 3. 2012

Malý výlet s tombolou
Sobota 17. 3. 2011


Milí přátelé svěžího povětří, zatím to vypadá na už opravdové předjaří, a tak při letošním tombolovém výletě zkusíme najít jednu krásnou a vzácnou předjarní květinu - Kandík psí zub. Roste naštěstí nedaleko Prahy, na známém vrchu Medník nad malebnou řekou Sázavou. Program doplní kromě tradiční Tomboly i Cedníkový trojboj.

Zvací dopis: