Dětský katedrální sbor

Téma: 

Vážení rodiče, milí zpěváčci,
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze pod záštitou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP vyhlašuje zápis do Dětského katedrálního sboru.

Zápis se koná ve dnech 4.