AntiFet Fest 2012

Téma: 

Tento rok probíhá v Praze amatérská filmová soutěž AntiFet Fest, zabývající se rizikovým chováním; drogovými závislostmi, šikanou aj. Zadáním soutěže byl maximálně patnáctiminutový snímek sledující situace spadající do sféry závislostí zejména dospívajících, soutěž se pořádá již pátým rokem a účastní se jí studenti základních a středních škol z celé Prahy.

Letos se část studentů kvinty A rozhodla taktéž zkusit svoje štěstí se svým snímkem Tíha. Na začátku dubna proběhlo jeho promítání ve škole, nyní od května je možno jej (a všechny zúčastněné snímky) shlédnout na stránkách AntiFet Festu, kde zároveň probíhá internetové hlasování o cenu diváka (celkové vyhodnocení odbornou porotou proběhne v červnu 2012).
Budeme rádi, když nás podpoříte svým hlasem, náš snímek naleznete na http://rs.antifetfest.cz/snimky-2012/ na třetí pozici odshora (titul LICAP - Tíha), hlasování probíhá do konce května.

Předem děkujeme za podporu!
kvinta A