Židovské svátky a tradice - Kvinta B v ŽM

Téma: 

Co je to mezuza a kam s ní? Co se stane se svitkem tóry, když udělá opisovač chybu při přepisování? Proč jsou na sederovém talíři hořké byliny? Co jsou to Hamanovy taštičky? Jak chutnají macesy? K čemu se používá ručička jad? Kdy začíná chanuka? A co pesach? Kolik ramen mají různé svícny? Sedm? Devět? Osm? Je v tom nějaký rozdíl? Co je šofar a proč se na něj troubí? A na starém židovském hřbitově - jsou starší náhrobky mramorové nebo pískovcové? Na které jméno odkazují žehnající ruce na náhrobcích?

Studenti kvinty B toto vše po návštěvě programu Židovského muzea vědí, prokázali to i v testíku, který po přednášce následoval. Získané znalosti reálií se jim budou hodit při četbě textů Chaima Potoka, Isaka Babela, Normana Mailera, I.B. Singera, Viktora Fischla, Philipa Rotha... Zasvěcený čtenářský dýchánek nad vybranými texty bude následovat!

V rámci výuky ČJL doprovázela Martina Moravcová