Vzpomínka na Anežku

Vzpomínka na Anežku
Projekt 2010/11 - Umění žít s lidmi a pro lidi

Soupis jednotlivých činností + jejich reflexe: Jak to viděla Prima B, Kvinta A a Septima A

Projekt připravovali Ondřej Mrzílek a Jana Kaderová
Texty sebrala a upravila Veronika Valíková


Patronkou projektu byla minulý rok svatá Anežka, která zasvětila část svého života pomoci nemocným a potřebným. Právě v její dobročinnosti, péči a zájmu o nemocné, slabé či pronásledované jsme chtěli Anežku napodobit.
Klíčovým slovem projektu bychom mohli nazvat slovo ÚČAST.


Nabídka činností pro primy - kvarty:

ÚČAST NA BESEDĚ O ŽIVOTĚ NA VOZÍČKU
Co je osobní asistence? Kolik sil stojí vozíčkáře bariéry ve městech? Jak můžete pomoci vozíčkáři na ulici? Jak mu pomoci do tramvaje či do schodů? Víte, že vozíčkář nedosáhne na vypínače, pracovní desky a poličky?
dobrovolnici@asistence.org

ÚČAST NA BESEDĚ O DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ
Co je to duševní onemocnění? Jaké jsou možnosti léčby i prevence? Jak lidem s duševním onemocněním můžete pomoci a jak k nim přistupovat?
Občanské sdružení Baobab - http://www.osbaobab.cz/home

NAHLÉDNUTÍ DO SVĚTA NESLYŠÍCÍCH
Chcete se naučit základy znakového jazyka? Víte, jaké problémy na neslyšící čekají a jak jim lépe porozumět? http://www.aldea.cz/

ZMIZELÍ SOUSEDÉ
Projekt probíhá pod záštitou Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea již deset let. Studenti pátrají ve svém okolí po lidech, kteří se stali obětí holocaustu.

Nabídka činností pro kvinty - oktávy:

POMOC V NEMOCNICI
Pomoc přímo u lůžek pacientů (s osobní hygienou, převlékáním, jídlem, úklidem) v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Projekt byl určen pouze pro plnoleté studenty.

POMOC SENIORŮM
Pomoc se smysluplným trávením času s jídlem a s oblékáním nebo je doprovodem. Domov pro seniory Praha 4 - Háje.

POMOC VOZÍČKÁŘŮM
Osobní asistence u lidí odkázaných na invalidní vozík. Instruktáž, zácvik, doprovod vozíčkářů na jejich cestě do práce, do školy.
dobrovolnici@asistence.org

NAHLÉDNUTÍ DO SVĚTA NESLYŠÍCÍCH
Základy znakového jazyka. Setkání s mladými neslyšícími lidmi.

ZMIZELÍ SOUSEDÉ
Viz výše.

POMOC VE SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Asistence v několika speciálních mateřských školkách, které integrují děti zdravé a děti se speciálními potřebami.


V hodinách ČJL ještě vzniklo několik přídavných projektů k Anežce:
SIROTCI (DIVADLO)
ZTRACENĚ, OPUŠTĚNĚ A ZABITÉ DĚTI
KONTROVERZNÍ LÉČEBNÉ METODY


Reflexe jednotlivých činností dále v rozsáhlém pdf souboru (32 stran).Výtvarné práce studentů mašeho gymnázia pod vedením ak. mal. Ivany Kafkové (tempery a kolekce suchých jehel):