Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová

Téma: 

V rámci Školního klubu začala ve škole působit školní psycholožka Renata Kolářová. Obracet se na ni mohou studenti, učitelé a rodiče studentů.

Školní psycholožka nabízí poradenství pro:
Studenty: témata zaměřená na zvládání studia, vztahovou problematiku, zvládání obtížných životních situací aj.
Učitele: podpora pří zvládání potíží spojených s prací ve škole
Rodiče studentů: řešení studijních a výchovných obtíží dětí

Možné termíny pro schůzky:
Středa 11.5. 7:15 - 8:00, 9:15 - 10:00
Pondělí 16.5. 7:15 - 8:00, 16:00 - 18:00
Pondělí 23.5. 16:30 - 18:30
Středa 1.6. 13:00 - 14:00
Středa 8.6. 13:00 - 15:00
Úterý 14.6. 13:00 - 15:00
Středa 22.6. 13:00 - 15:00
Na schůzce termínu je vhodné domluvit se předem prostřednictvím e-mailu: kolarova@arcig.cz

Mgr. Renata Kolářová
Vystudovala Psychologii na Filozofické fakultě v Praze. Dlouhodobě se věnuje pedagogické psychologii, především práci s třídními kolektivy. Rovněž poskytuje individuální poradenství a psychoterapii pro děti, dospívající i dospělé. Působí také mimo pedagogickou oblast jako koordinátorka dobrovolníků v domově pro seniory. V minulosti pracovala na lince důvěry, věnovala se práci s drogově závislými a s lidmi vykonávajícími trest odnětí svobody.