Plán duchovních aktivit 2011/2012

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2011 - 2012


1) Den péče o duši
polodenní duchovní obnova pro vyšší gymnázium
vždy v pondělí, kdy celý den bude pro danou třídu bez výuky
21.11.-V.A, 5.12.-V.B, 9.1.-VI.A, 23.1.-VII.A, 20.2.-VII.B, 27.2.- VI.B
vede P. František Míček
místo konání: fara u sv. Ludmily

2) Exercicie pro oktávy
- čtyři dny ztišení a relaxace pro oktávy - zvlášť studenti, zvlášť studentky
23.-26.1. (P.Míček a P.Eliáš)

3) Školní bohoslužby
a) každý pátek mše svatá v 7.30 hod. v kapli sv. Františka a svaté Kláry
- první pátek v měsíci je mše v kostele sv. Ludmily
b) každé úterý mše svatá v 13.00 hod. v kapli sv. Františka a sv. Kláry
c) každé pondělí v 7.50 hod. ranní modlitba za školu (kaple sv. Františka a sv. Kláry)
d) každou středu a čtvrtek o velké přestávce adorace (kaple sv. Františka a sv. Kláry)
e) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:

1.9. - mše sv. na zahájení školního roku (sv. Ludmila), 9.00 hod.
1.11.- Slavnost Všech svatých (školní kaple), 12.00 hod.
8.12. - Neposkvrněného početí P. Marie - mše sv. (školní kaple), 12.00 hod.
6.1.- Zjevení Páně (školní kaple), 12.00 hod.
22.2.- Popeleční středa, (školní kaple), 12.00 hod.
4.4.- středa Pašijového týdne, křížová cesta,(sv. Ludmila), 12.00 hod.
mše svatá k zahájení maturitních zkoušek (školní kaple) - 8.15 hod.
mše svatá na závěr maturitních zkoušek (sv. Ludmila) - 11.00 hod.
29.6.- děkovná mše sv. na zakončení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.

celebrant - školní kaplan

4) Teologické semináře pro učitele
- adventní: dvoudenní - 21.-22.12.2011 - klášter kapucínů Loreta
- velikonoční - 4.4.2012 - klášter kapucínů Loreta

5) Soutěže
Stezka písmáků - první kolo proběhne ve škole - biblická soutěž pro studenty do 16 let (pro starší mimo pořadí) zajišťuje Mgr. Ondřej Mrzílek, druhé kolo proběhne v modlitebně CASD
Adventní olympiáda v orientaci v Bibli - biblická soutěž pro studenty a profesory AG zajišťuje Mgr. et Mgr. Věra Pabištová - termín bude upřesněn

6) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Štěkni
-s účastí školního kaplana a několika septimánů

I.A: 19.9. - 21.9. - Orlík
I.B: 12.9. - 14.9. - Štěkeň

7) Speciální duchovní program pro studenty nižšího gymnázia (se školním kaplanem)
2-3 denní pobyt v Tuchoměřicích po jednotlivých třídách od sekundy do kvarty
pokračování v rámci třídnických hodin se školním kaplanem

- 6.10.-7.19. - IV.B (Sv.Hora)
- III.B - v rámci pouti do Izraele
- další termíny:
16.-17.5. - II.A
30.-31.5. - II.B
6.-7.6. - III.A
13.-14.6. - IV.A

P. František Míček, školní kaplan