Nabídka kroužku ruského jazyka

Téma: 

Umíte rusky? Opravdu dnes již víte, že to nikdy nebudete potřebovat?

Je na to moc brzy a rusky se začnete učit, až budete zaměstnaní, starat se o rodinu a zjistíte, že by se Vám jazyk hodil? Pak se naše nabídka pro Vás nehodí.

Ti, co si tím tak jisti nejsou, mají příležitost se přihlásit do kroužku ruského jazyka, vedeného rodilou mluvčí Galinou Šťovíčkovou.

Zájemci sejdou ve středu 21.9. v 14:30 před ředitelnou, kde si domluví rozvrh.

Bylo by škoda nevyužít této nabídky. Kroužek bude otevřen, pokud bude zájem minimálně pěti žáků. Jinde dáte za pololetí přes dva tisíce a ve školním klubu je cena 1000,- na celý školní rok.

Více informací získáte u vedoucí školního klubu.

Andrea Hora Krausová
krausova@arcig.cz
+420 777 861 117