Krajské kolo olympiády z angličtiny

Téma: 

V krajském kole olympiády z angličtiny naši školu reprezentovala Barbora Cejpová ze VI. B a obsadila krásné 6. místo. Blahopřejeme!

I. Hajičová