Jeden den s fyzikou

Ve čtvrtek 3. února se na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy konala již po několikáté akce s názvem Jeden den s fyzikou. Akce měla za úkol ukázat také jiné pohledy na fyziku a nalákat tak případné zájemce o studium fyziky. Tuto akci jsme my - studenti oktáv za doprovodu pana profesora Koláře - navštívili v rámci semináře z fyziky.

Jelikož jsme se museli vrátit do školy pro vysvědčení tak jsme stihli jenom úvod a dvě přednášky. První přednáška pojednávala o strukturách různých materiálů, jejich uplatnění a také o tom, co se stane když se materiál pořádně neotestuje. Druhá přednáška byla zajímavější o čemž svědčil velký zájem účastníků a také to, že se konala dvakrát. Jednalo se o ukázku několika fyzikálních pokusů, které byly podány zábavnou formou. Osobně mě zaujali pokusy se setrvačníky, které se podobaly spíše kouzelnickému vystoupení s tím rozdílem, že zde nebyly žádné triky či iluze, ale jen prostá mechanika. Tím naše účast na této akci skončila, ale troufám si tvrdit, že jsme viděli to nejlepší, co nám tato akce mohla nabídnout.

Za účastníky Adam Berlinger VIII. A