Fyzikální výlet sekundy B

V pondělí 26.9.2011 vyrazila sekunda B do Plzně na výstavu Technománie. Během tří a půl hodiny jsme si pohráli s exponáty, s napětím sledovali pokusy s tekutým dusíkem a nechali se elektrovat Van de Graafovým generátorem. Přečtěte si dojmy některých studentů:

Pokusy s Van de Graafovým generátorem:
Čtvrtý pokus byl, že pán si vybral dva kluky a dal každému z nich bublifuk a řekl jim, aby foukali na zapnutý generátor. Bubliny letěly nejdříve ke generátoru, poté se zastavily cca 20cm od kovové koule a letěly zpátky na kluky. Bylo to proto, že bubliny byly zprvu nabity zápornou energií a tak se přitahovaly ke kladnému generátoru, tam mu odevzdaly záp. energii a nabity kladnou energií se letěly uzemnit k nejbližšímu objektu, tedy ke klukům.
Pátý a poslední pokus byl ten, že pán si vyvolal Nikol a řekl jí, aby se dotýkala generátoru, který poté zapnul. Potom si Nikol protřepala vlasy a ty se začaly po několika vteřinách zvedat kousíček nahoru. Poté to zkoušelo ještě asi deset dalších lidí. Nejvíce se vlasy zvedaly Martě, protože je měla blonďaté a nebyly zatíženy žádným pigmentem.
Kateřina Kuncová

A MY?
Byli jsme na Technomanii v Plzni a zkusili sluchátka měnící hlas. Nejprve jsme tomu nikdo nevěřil, ale když si člověk nasadil sluchátka, bylo to mnohdy velice vtipné. Proto můžeme s radostí říct, že se nám Technomanie i jako celek velice líbila- a to i díky jiným atrakcím, které jsme zde mohli shlédnout. Moc děkujeme paní prof. Cvachové a paní prof. Vilímové.
Nikol Rážová

Magnet a barevná TV
V Technomanii jsme si mohli vyzkoušet spoustu fyzikálních pokusů a pozorovat výsledky.
Zajímavý byl experiment s barevnou televizí a magnetem
Co jsme vypozorovali?
Magnetické pole zakřivuje dráhu letících elektronů. Přiblížením magnetu k obrazovce způsobíme, že paprsky dopadnou na proužky jiných barev. Tak vytvoříme zajímavé a hezké barevné obrazce. Obrazce se mění podle vzdálenosti magnetu.
Salome Mecová
Markéta Reichelová