Fyzikální výlet 2.A

V pondělí 24.10.2011 se sekunda A Arcibiskupského gymnázia vydává do Plzně na výstavu Techmania.

Jedeme autobusem společnosti Student Agency a poté, co dorážíme na autobusové nádraží v Plzni, jdeme patnáct minut k hale, kde sídlí výstava Techmania. Po nákupu vstupenek a odložení našeho oblečení s batohy, se vydáváme na prozkoumání haly. Samozřejmě si ji nestihneme prohlédnout celou, protože nám v jedenáct hodin začíná objednaná přednáška Tekutý dusík. Po jejím konci, se znovu vydáváme zkoumat výstavu. S kamarády objevujeme různé exponáty, například Oko, ve kterém je možno spatřit Cameru Obscuru, či Fontánu libosti. Mně se ale nejvíce líbí exponát nazývaný Srdce. Je to bílý uzavřený nafouklý stan, se dvěma vstupy, ve kterém je dřevěný pult, s vodou proudící v říčním korýtku, malými varhanami, různými schránkami mořských korýšů, peříčky ptáků, přilepenými na korku, plovoucími na, již zmíněné, říčce. Dále jsou v něm držáky s železnými tyčemi různých velikostí, na něž lze hrát jako na zvonkohru a zrcadlová potrubí, kterými lze vidět, jako by se člověk díval zpod pultu s říčkou. V Srdci je také cítit zvláštní omamující vůně, kterou člověk cítí například v tropickém pralese. V půl jedné odpoledne začínala v zadní části haly Show s Van de Grafovým generátorem, na níž jsme nesměli chybět. Po skončení show jsme hráli s kamarády hry na Xbox Kinect, který byl součástí výstavy. Poté, jsme dohráli, jsme se vrátili zpět na autobusové nádraží a odtud jsme jeli znovu autobusem společnosti Student Agency zpět do Prahy.

Výstava se mi moc líbila a určitě bych každému doporučil, aby ji zhlédl alespoň jednou za život (nejlepší exponát je Srdce!).

(vypracoval Michal Toman)