Další cena Učené společnosti

Téma: 

ÚSPĚCH  ARCIBISKUPSKÉHO  GYMNÁZIA  -  UŽ  POTŘETÍ CENA   UČENÉ   SPOLEČNOSTI  ČESKÉ  REPUBLIKY,  tentokrát  pro VERONIKU DENKOVOU,  studentku letošní VIII. A
 
Veronika Denková, získala za studii  Aktivizace seniorů v domech s pečovatelskou službou, kterou zpracovávala v semináři základů společenských věd, vysoké ocenění, a to Cenu Učené společnosti ČR.

V loňském roce tuto cenu obdržela Barbora Kachlíková a v předloňském Magdalena Nováková.  Tedy už potřetí za sebou bylo oceněno Arcibiskupské gymnázium!
 
Veronika Denková převzala cenu v den své maturitní zkoušky -16. května 2011 ve Velké aule Karolina na XVII. valném shromáždění Učené společnosti ČR. Přítomni byli i novináři a redaktoři ČT.
 
Slavnostní zasedání zahájil její předseda prof. RNDr. Václav Pačes, Dr.SC. Mezi hosty promluvil např. prof. Ivan Jakubec, prorektor Karlovy univerzity, prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR, který velice ocenil práci Učené společnosti ČR, vystoupil i prof. Milan Knížák, generální ředitel Národní galerie, jenž se zamýšlel nad současným světem, mravností, rolí informací, úkolem těch učených, jak zmínil, ad.  Přítomní byli též seznámeni s historií Učené společnosti ČR. O významu práce středoškolského pedagoga promluvil prof. ThDr. Petr Pokorný, Dr.Sc., 1. místopředseda Učené společnosti ČR. Po jeho slovech byly vyhlášeny a předány medalile a ceny Učené společnosti ČR pro rok 2011.     
 
Předání medailí (za zásluhy o rozvoj vědy) a cen se následně ujal její předseda prof. Václav Pačes. Prestižní ceny byly vyhlášeny v kategorii vědecký pracovník, mladý vědecký pracovník, středoškolský pedagog a středoškolský student - za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů. Na tuto kategorii jsme se moc těšili. VERONIKA DENKOVÁ mi udělala velkou radost a opravdu úspěšně reprezentovala naše gymnázium. Její studie obsahovala nejen teoretické poznatky, ale i osobní zkušenosti s aktivizací seniorů. Téma její práce je velmi aktuální a bude stále, nejen v roce výročí naší světice Anežky České.
 
Po projevu zástupce nositelů cen a hudebním vystoupení promluvil pan Šimon Pánek o humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v globalizovaném světě. První část slavnostního zasedání byla zakončena tiskovou konferencí v Císařském sále a dotazy se jen hrnuly, ostatně i přítomní redaktoři měli své rodiče už vyššího věku. Po malém občerstvení se pak zamířilo k maturitní zkoušce.
 
Veronice Denkové z srdce gratuluji a věřím, že jí její úspěch bude povzbuzením k další práci, k dalšímu studiu, k dalším dobrým aktivitám.  A jistě bude i motivací pro ostatní naše studenty do dalších let.
 
Věra Pabištová