Závěrečná Akademie 2008

Téma: 

Závěrečná Akademie - prostor pro tvorbu studentů: letos 18.6. v kapli AG
Přihlásit své nacvičované číslo můžete u Aleny Kulhavé do 13.6.

Akademie (Závěrečný koncert) má každý rok má trochu jinou podobu. Jakou bude mít letos? Kdo všechno přispěje drobným či větším divadelním či hudebním číslem?
Pro neznalé (nejen primány): Akademie je prostor ponejvíce pro společnou samovolnou tvorbu studentů doplněnou o čísla, která nacvičí učitelé se studenty a o nejúspěšnější interpretace z Talentu AG. Minimální délka čísla není dána, i krátké- např. 2 minuty trvající zajímavé či vtipné číslo může být významným obohacením. Nepodceňujte se a máte-li chuť, vložte svoji invenci do příspěvku k obohacujícímu červnovému večeru.
Alena Kulhavá