Zpráva ze závěrečné Akademie

Téma: 

Závěrečná Akademie obohatila posluchače-diváky o shrnutí a výběr z toho, co se na AG za tento školní rok pracovalo v hodinách estetiky i mimo ně.

Primáni velmi směle zpívali dvě lidové balady a Sbor AG se přidal s černošskými spirituály. Vítězové talentu AG opět předvedli, jaké skutečné hudební perly jsou schopni zahrát a zazpívat. Sextáni příjemně odprezentovali a obohatilii nás o dva výtvarné směry, kterým (i jiným) se věnovali na estetickém kursu a hudební polovina přivezla do kaple upravenou hudbu z Fantomase a další úžasné skladby. Přes rok samostatně pracovali kvintáni na projektu Za hudbou okolo Evropy, kdy někteří studenti vynašli, upravili, rozepsali do not a nazkoušeli se spolužáky písně z té které země; na Akademii potom předvedli v plné kráse.

Opět se podařilo vybrat několik velmi kvalitních výtvarných prací a ty se během Akademie vydražily. Nemálo ostatních zdařilých prací (z výtvarné výchovy i z keramického kroužku) zdobilo celý prostor kaple.

Akademie měla příjemnou atmosféru a ti, kteří přišli, si mohli v klidu s obohacením užít zakončení školního roku 2006/2007. Velký dík patří nemalé práci Igora Angelova při přípravě programu Akademie (vycházející z činnosti během roku) a při bezprostřední přípravě a realizaci Andree Angelové, Ivaně Kafkové, panu řediteli, Tondovi Žváčkovi a Lukášovi Drboutovi.

Alena Kulhavá

Program:Fotografie ze závěrečné Akademie: Ivana Hajičová