Zpráva o jazykovém výměnném pobytu studentů AG v Bad Münstereifelu (Německo)

V pondělí 10. září ráno odjela skupina 21 studentů AG (9 z kvinty B, 4 ze sexty A a 8 ze sexty B k týdennímu výměnnému jazykovému pobytu do Bad Münstereifelu v Severním Porýní-Vestfálsku s pedagogickým doprovodem tvořeným RNDr. Josefem Šilhou a sestrou Karin. Na pozvání z německé strany se účastnil rovněž bývalý pedagog AG RNDr. Antonín Fingerland.

Letošní výměnu tvořila již čtrnáctá skupina našich studentů; pobyt německých hostů v Praze se uskuteční od pátečního večera 23. května do pátečního rána 30. května.

Program připravený německou stranou pro naše studenty (a vůbec celý letošní výměnný pobyt) je tématický: Po stopách života židovského obyvatelstva v Bad Münstereifelu a v Praze. Na dané téma proběhla prohlídka města, návštěva výstavy Wir Rheinlender ve skanzenu v Kommern (zároveň s prohlídkou skanzenu) a návštěva výstavy Heimat und Exil v rámci prohlídky Muzea německých dějin v Bonnu. Celodenní prohlídka Kolína nad Rýnem byla završena návštěvou muzikálu We will rock you. (Při představení se pedagogický dozor cítil ještě starší než ve skutečnosti).

Studenti se tradičně účastnili několika vyučovacích hodin ve třídách svých partnerů a samozřejmostí bylo úvodní přivítání ředitelem gymnázia, přijetí starostou města na radnici a závěrečné požehnání před odjezdem do Prahy spirituálem školy.

Je již nošením dříví do lesa konstatování, že naši studenti skvěle reprezentovali AG, jak opět vyznělo při závěrečném shromáždění i s rodinami našich hostitelů ve škole.

19. září 2007
Josef Šilha
sestra Karin