Pouť do Santiaga se už blíží ...

Máme po třech Poutích po Čechách a sbíráme síly na tu největší: do Santiaga de Compostela. Podáváme malou rekapitulaci ze třech Poutí.

Pouť do Hájku 24. 3. 2007
V sobotu 24. 3. 2007 jsme se vypravili na první přípravnou pouť, jejímž cílem byl klášter v Hájku. Prošli jsme poslední úsek poutní cesty, která vedla z Prahy na toto místo, ležící jen několik kilometrů západně od dnešních hranic hlavního města. Počasí nám příliš nepřálo, ke konci dne i sprchlo, ale pod zataženou oblohou se nám alespoň šlo poměrně příjemně.
Pěší cestu jsme začali na hostivickém nádraží, kam jsme se dopravili ranním vlakem z Prahy. Před tamním kostelem nás již čekal pan profesor Angelov i s několika hudebními nástroji, takže jsme si ten den poprvé mohli zazpívat některé ze svatojakubských poutních písní. Pak jsme se již vydali do Hájku.
V samotném klášteře se nám pak dostalo milého pohoštění od správců (-? byli to správci), navštívili jsme i právě rekonstruovanou loretu.
Odpoledne jsme se ještě vydali do Červeného Újezda, kde jsme si prohlédli tamní zvláštnost - hrad zbudovaný v devadesátých letech 20. století. Nutno říci, že ve většině z nás tato stavba jistě vzbudila přinejmenším rozporuplné pocity. Poté jsme se již pomalu vydali na zpáteční cestu.
Příjemně jsme tak spolu strávili jednu březnovou sobotu, kdy jsme se poprvé jako poutníci sešli skutečně na pouti.
Jan FabiánPouť na Sázavu 22. 4. 2007
Sraz byl na stanici metra Budějovická. Autobus už měl co chvíli jet, když kdosi poznamenal, že od Psár (kam jsme se měli autobusem přepravit) je klášter Sázava vzdálen asi 50km a my jsme zděšeně zjistili, že na mapě jsou Sázavy (jako vesnice s klášterem) označeny dvě: jedna se známým klášterem a druhá na soutoku Vltavy a Sázavy. Nakonec jsme se držely naplánované trasy, takže jsme za chvíli už šlapali po lesní upravené cestě, vedeni modrou značkou- údolim Záhořanského potoka. První větší přestávka byla ve vesničce Libeř, konkrétně v kostelíku na kopci, kde jsme si odpočinuli a zazpívali několik poutních písní. následovala cesta podél potoka s jeho několikerým překonáním a potom další pauza u stánku s občerstvením v Davli. Nato jsme přešli přes Vltavu, kde kousek proti proudu byly pozůstatky kláštera Ostrov u Davle, o němž nám Dáša podala odborný historický výklad. Avšak nastal čas návratu, a tak jsme se vypravili po červené značce směr Vrané nad Vltavou a dál na Zbraslav. Za pozdního odpoledne jsme dorazili do Vraného,kde se konal pozdní oběd v restauraci s příjemnou zahrádkou a méně příjemným hostinským. Slunce už se sklánělo k západu, když jsme se vydali směrem na Zbraslav, kde po překonání jednoho kopce a silnice akce oficiálně skončila. Výprava se velmi povedla, celou dobu nám svítilo sluníčko a nikomu se nic vážného nestalo.
Jan Martínek

Pouť na Svatou Horu 8.-10.6. 2007
Poslední pouť, která nás měla připravit na náročné putování do Santiaga de Compostela, byla cesta na příbramskou Svatou Horu. Vyrazili jsme v pátek odpoledne z autobusové zastávky na Zbraslavi směrem na Řevnice, kde jsme nocovali. Další den jsme pokračovali v cestě brdskými hvozdy, neomylně vedeni panem profesorem Benešem, přespali jsme ve vesnici jménem Hluboš, vzdálené asi 8km od Příbrami. V neděli jsme dorazili do cíle - na Svatou Horu, kde jsme se zúčastnili mše svaté a vrátili se k domovu. Strávili jsme tak velmi příjemný víkend, zdolali svatou Horu, cestou jsme si ověřili, že jsme schopni dojít do Santiage de Compostela.
Jan Venclík

A ještě pro doplnění krátká zpráva z březnové benefiční akce k Pouti do Santiaga:
Poutníci připravili dílny, kde si mohli studenti ozkoušet různé dovednosti (částečně použité věci z dílny Smysly před třemi roky, částečně nové, např. výuka historického šermu). Velkou práci dala též příprava burzy.
Dílny si užili zejména studenti nižšího gymnázia a pár učitelů, někteří zde strávili celé odpoledne. Burzy, která se konala potom i v dalších týdnech, se zúčastnili i další studenti a učitelé. Děkujeme všem za přispěné věci.
Alena Kulhavá