Dopis pro spřízněné duše Pouti do Santiaga

Vážení a milí rodiče, učitelé, studenti a přátelé Arcibiskupského a Křesťanského gymnázia, informujeme Vás o finanční situaci Pouti do Santiaga de Compostela i o Pouti samotné:

Pouť vede odněkud někam.
Míří k cíli a cesta je důležitým prostředkem k dosažení cíle.
Cílem je Setkání člověka se sebou samým, s ostatními lidmi, s Bohem.

Abychom zakusili smysl tohoto tradičního duchovního počínání,
vydáme se - studenti a učitelé dvou pražských církevních gymnázií AG a KG -
v termínu 25.8.-12.9.2007 na Pouť do třetího nejvýznamnějšího poutního místa křesťanů:
Santiago de Compostela.

Cestu z Prahy do španělské Astorgy urazíme autobusem a dále budeme pokračovat pěšky do Santiaga de Compostela, během každého dne ujdeme cca 20-30km.

Finanční náklady na Pouť, která bude celkově trvat 17dní nejsou zrovna nejmenší, proto
Vás prosíme o finanční přispění k této Pouti, a to formou zaslání příspěvku na účet Arcibiskupského gymnázia č. 304547021/0100 pod variabilním symbolem 5600.
1km cesty pro všechny účastníky stojí 65Kč, políčko na mapce (na které se bude zobrazovat, kolik kilometrů cesty mají poutníci zaplacených) má velikost 50km. Při dosažené částce 3250 se každé další políčko vybarví červeně.
Budeme vděčni za každý finanční příspěvek, kterým podpoříte tuto akci.
Účastníte se tak s námi nepřímo našeho putování a budete mít podíl i na jeho plodech.

Mapa
Další informace o přípravných akcích a možných formách příspěvků najdete na http://www.arcig.cz.

Poutníci (studenti a učitelé)