Vypisujeme kurz P - počítačová grafika a digitální fotografie

Téma: 

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá 5. 10. 2006 nové školení modulu P - grafika a digitální fotografie státní informační politiky ve vzdělávání.

Školení budou probíhat každý čtvrtek odpoledne od 15:30 do 18:30 hodin. Přesný čas může být ještě mírně upraven podle dohody účastníků na prvním setkání. Kurzy probíhá v naší počítačové učebně, místnost 512.

Kurz stojí 2500,- Kč, v ceně školení jsou zahrnuty studijní materiály; školení je možné hradit z prostředků na vzdělávání v rámci SIPVZ. Podmínkou jsou certifikáty úvodních modulů Z a P0. (Oba je možné po dohodě v našem školicím středisku získat).

Školení vede lektor Jan Řehák, rehak@arcig.cz. Zájemce o absolvování školení prosíme, aby se hlásili e-mailem přímo školiteli. Papírovou přihlášku přineste vyplněnou na první setkání.

Bližší informace je možné najít v popisu školicího střediska AG.