Tisková konference - Změny klimatu kolem nás

Téma: 

Ve středu 13.9.2006 proběhla na naší škole v multimediální učebně akce Evropské komise I ty ovládáš změny klimatu.

Tato kampaň upozorňující na problematiku klimatických změn běží od začátku června ve všech 25 zemích Evropské unie. Pod hesly Ztlum, Vypni, Recykluj, Choď, Změň se! nabízí na www.climatechange.eu.com celou řadu praktických a jednoduchých návodů, jak snížit emise skleníkových plynů. Cílem kampaně je zlepšit povědomí o změnách klimatu a ukázat, že zapojení jednotlivců má svůj význam.

Na Arcibiskupském gymnáziu proběhla ukázková hodina ekologické výchovy prof. Jany Chloupkové se studenty zeměpisných seminářů septim a oktáv za použití brožur Spotřebitelských diářů distribuovaných EU, kde se jedna kapitola týká klimatických změn.

Hostem na této hodině byli Dušan Vácha - klimatolog ČHMU, Ladislav Miko - ředitel sekce ochrany přírody generálního ředitelství Evropské komise a Tomáš Novotný - náměstek ministra životního prostředí ČR. Zúčastnilo se také asi 15 zástupců médií - tisku a několika rozhlasových stanic.

Následovala diskuse hostů se studenty, která po oficielním zakončení pokračovala neformálně. Studenti také odpovídali novinářům na jejich dotazy, některé z nich uslyšíme v rozhlasových pořadech v rámci Evropského týdne mobility (16.-22. září).

Pro všechny zúčastněné byla tato akce podnětným, zajímavým a příjemným setkáním, které je obohatilo o řadu nových poznatků a zkušeností.

Jana Chloupková