ICT plán školy 2006 a 2007

Téma: 

Byl aktualizován ICT plán školy, charakterizující podrobně stav využití počítačových technologií ve škole, hodnotící pokrok za minulý rok a naznačující směr rozvoje této oblasti do budoucna.

ICT plán je též k nahlédnutí na sekretariátu školy.
 

Příloha: