Ekumenická bohoslužba na závěr pololetí

31.1.2006 v 8.30 hod., kaple školy, s účastí faráře ČCE Jiřího Orta.
Všichni jste srdečně zvání.