Roční plán 2005/2006

Roční plán 2005/2006 má strukturu přehledného kalendáře. Doplňkem k němu je samostatný plán kursů, soustředění a výjezdů. Oba plány budou každý měsíc konkretizovány a doplňovány podrobnějším měsíčním plánem.

Organizace školního roku 2005/2006

 


Každou středu odpoledne (protože studenti mají až na výjimky podle rozvrhu volno) se konají schůze nebo duchovní program: 1. středu v měsíci provozní porada (PP), 2. středu porada ředitele (PŘ), 3. středu duchovní program (DP) a 4. středu porada ředitele (PŘ). Ve středu se tak konají i třídní schůzky (TS), protože třídní schůzky následují po pedagogické radě.Použité zkratky:
PP - provozní porada (všichni vyučující)
MS - mše svatá
24. M, A, P, V - neděle v mezidobí, adventní, postní, velikonoční
PD - projektový den (nevýukový program)
DP - duchovní program
DSD - německý jazykový diplom
PŘ - porada ředitele
TS - třídní schůzky
ŠVP, ŘV - tvorba školního vzdělávacího programu, ředitelské volno

 

 

 

 

Plán kursů, soustředění, zájezdů

 

 

 

 

Třída

Název akce

Termín

Místo

Učitelé

VI. B Bad Münstereifel 12. - 19. 9. 2005 BM Ši, Du, Fi
VII. AB Ebermannstadt 17. - 24. 9. 2005 Ebermann. Pv
I. AB Seznamovací výlet 4. a 5. 10. 2005 Štěkeň La, Řp, Kn, Če
VIII. A Exercicie 22. - 25. 1. 2006 ? Ha
II. AB Lyžařský kurz 25. 2. - 4. 3. 2006 Špindlerův Mlýn - Petrova bouda Mgr. Pavel Málek
V.B Lyžařský kurz 11. 3. - 18. 3. 2006 Velká Úpa - Javoří Mlýn Mgr. Svatopluk Čech
V.A Lyžařský kurz 25. 3. - 1. 4. 2006 Rokytnice nad Jizerou Mgr. Jana Chloupková
VII. AB Sportovní kurs 13. - 19. 5. 2006 ? Ml, Če
 

Příloha: 
Galerie: