Grafika a digitální fotografie - začínáme 14. 10.

Téma: 

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá školení modulu P - grafika a digitální fotografie Státní informační politiky ve vzdělávání.

Školení bude probíhat každý pátek od 15:30 do 17:00, začínat budeme 14. 10. 2005. V ceně školení 2500,- Kč jsou zahrnuty studijní materiály; školení je možné hradit z prostředků na vzdělávání v rámci SIPVZ. Podmínkou pro přihlášení na školení jsou certifikáty úvodních modulů Z a P0.

Bližší informace je možné najít v popisu školicího střediska AG.

Zájemce o absolvování školení prosíme, aby se hlásili na e-mail grafika@arcig.cz.