Úspěch našeho webu

Naše škola vyhrála 1. místo v krajském kole soutěže školních webových stránek organizované společností Autocont online. Slavnostní vyhlášení výsledků semifinálového kola proběhlo 31. března 2004 v 9 hod. v budově Nové radnice pražského magistrátu. V konkurenci 44 škol, které se do soutěže přihlásily z Prahy, na druhém místě skončila Základní škola s RVJ, Praha 4 (http://www.zs-jeremenkova.cz) a na třetím Gymnázium Jižní Město, Praha 4 (http://www.gjm.cz).

Postupujeme do celostátního kola, ve kterém se utká 14 vítězů krajských kol a 7 vítězů hlasování veřejnosti po Internetu.

Pětičlenná porota hodnotila stránky v následujících kategoriích: grafická úprava a stylizace, obsah a zaměření stránek, uživatelská vlídnost, komunikativnost a interaktivnost stránek, kompatibilita s jinými prohlížeči, vyhledatelnost a dostupnost stránek. V každé kategorii bylo možné získat maximálně 25 bodů. AG obdrželo 20, 21, 21, 23, 25 a 25 bodů. Dohromady jsme získali vítězných 135 bodů (ze 150 možných).


Fotografie:

Zasedací síň magistrátu:


Zástupci jednotlivých škol:


Předání ocenění naší škole:


Diplom:


Certifikát výherce: